Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Särskola

I Kristinehamn finns grundsärskola, gymnasiesärskola och särskoleutbildning för vuxna.

På denna sida hittar du information om grundsärskolan. Gymnasiesärskolan och särvux (särskild undervisning för vuxna) hittar du via länkarna till höger på sidan.

Grundsärskolan är till för de barn som på grund av utvecklingsstörning inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav. Grundsärskolan är en egen skolform med samma läroplan som grundskolan, men med egna kursplaner.

Vem kan gå i grundsärskolan?

Innan ett barn erbjuds en plats i grundsärskolan görs en noggrann utredning. Utredningen omfattar en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning och görs i samråd med förälder/vårdnadshavare. Om det därefter konstateras att barnet har rätt till plats i särskolan, kommer föräldrarna att erbjudas en sådan plats för sitt barn. Vilken enhet inom grundsärskolan, som kan bli aktuell för skolplaceringen, beror på vad som är mest lämpligt utefter det enskilda barnets förutsättningar och behov.

Om du som förälder/vårdnadshavare inte vill att ditt barn ska gå i grundsärskola ska barnet gå i vanlig grundskola, om det inte finns synnerliga skäl med hänsyn till barnets bästa.

Olika former av grundsärskola

Grundsärskolan erbjuder en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar. Så långt det är möjligt motsvarar utbildningen den som ges i grundskolan.

I Kristinehamns kommun finns grundsärskola årskurs 1-6 (Regnbågen) och årskurs 7-9 (Samgruppen). Båda enheterna finns  på Stenstalidskolan

Det finns även möjlighet att en elev i grundsärskolan kan integreras fullt ut i en ”vanlig” grundskoleklass, eller så kan eleven integreras i en grundskoleklass i vissa ämnen.

För barn som har svårt att tillgodogöra sig undervisning i ämnen finns inom grundsärskolan inriktningen träningsskola där man istället jobbar utifrån ämnesområden.

Inom Träningsskolan arbetar vi med fem undervisningsområden: estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.

Mer information

Har du frågor eller funderingar om särskola? Kontaka särskolans rektor, se kontaktuppgifter till höger på sidan.