Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Särvux

Särvux är en frivillig skolform för dig som är 20 år eller äldre med utvecklingsstörning, har autism eller i vuxen ålder fått en intellektuell funktionsnedsättning.

Särvux utgår från din tidigare utbildningsnivå och samlade erfarenheter. Målet är att ge dig fördjupade kunskaper för att du på ett bra sätt skall kunna delta i samhälls- och yrkeslivet. Du arbetar efter en egen studieplan som du planerar tillsammans med din lärare.

Särvux bedrivs på två olika nivåer

 • Grundskolenivå inklusive träningskola
 • Gymnasial nivå

Du kan få undervisning i

 • Biologi
 • Engelska
 • Fysik
 • Geografi
 • Hem- och konsumentkunskap
 • Historia
 • Kemi
 • Matematik
 • Religionskunskap
 • Samhällskunskap
 • Svenska /Svenska som andraspråk
 • Teknik
 • Orienteringskurs

Träningsskolan

 • Individ och samhälle
 • Natur och miljö
 • Språk och kommunikation
 

 

Har du frågor?

Kontakta expeditionen, tel 0550-874 66
Brogårdsgymnasiet
Gamla kyrkogatan 2

Ansökningsblankett