Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll
Två små barn undersöker en liggandes basfiol.
Intressant instrument, undrar hur den fungerar?
Intressant instrument, undrar hur den fungerar?
Små barn sitter i en ring och blir presenterade för musik och instrument.
Barngrupp hos öppnaförskolans rytmikverksamhet.
Barngrupp hos öppnaförskolans rytmikverksamhet.
Mamma och två barn spelar trumma under en rytmiklektion.
Undrar hur den här lådan fungerar? Min syster verkar få den att låta.
Undrar hur den här lådan fungerar? Min syster verkar få den att låta.

Rytmikverksamhet

Föräldrar/vuxna kan anmäla sig själv och sina barn till någon av följande två verksamhetsformer:

• Spädbarnsrytmik , ca 4-7 månader
• Småbarnsrytmik, ca 6-12 månader resp 1-2 år

Tider för rytmikgrupperna läggs upp här på kristinehamn.se inför terminsstart. Vi annonserar även i lokaltidningen.

Anmälan görs till berörda ledare, se kontaktuppgifter till höger på sidan.

Om verksamheten

Rytmikverksamheten bedrivs i permanenta grupper, med barn i samma åldersintervall, en timme i veckan under en termin och är för deltagarna kostnadsfri.

”Rytmikverksamhet” bygger på att barn och föräldrar/vuxen deltar tillsammans. Vi vill på detta sätt skapa en trygg ”plattform” för barnen och därtill lyfta fram förälderns/den vuxnes roll som förebild. Värdet av att i ett samspel kunna bejaka barnens skapande förmåga går inte att överskatta utifrån ett identitetsutvecklingsperspektiv.

Vi vill också skapa förutsättning för en fortsättning i hemmet, där barnen kan få hjälp med att minnas sånger, ramsor, övningar och genom detta bli inspirerad till vidare lek och skapande.

Den gemensamma nämnaren i verksamheterna är att båda tar sin utgångspunkt i arbetet med att upptäcka och utforska det egna uttrycket. Med leken som form och med lust och glädje som drivkraft ger vi oss ut på upptäcktsfärd i våra inre landskap med målet att utveckla färdigheter och vetande.