Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll
Rytmik
Rytmik
Rytmik för dig som går i åk 1

Rytmik

Rytmik är en pedagogisk metod som baseras på inlärning genom musik och rörelse.
Fantasin stimuleras, kroppsspråket och motoriken övas upp genom sång, dans, rytmer, musiklyssning, rörelse, avspänning mm.

Rytmik är en utmärkt förberedelse och en naturlig start för fortsatt musicerande på Musikskolan.
Du får börja i rytmik om du går i åk 1.