Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Rätten att välja skola

Hur gör jag som förälder när mitt barn som 6-åring ska börja i förskoleklass?

Kristinehamn är indelat i så kallade upptagningsområden, där det inom varje område finns skolor. Din bostadsadress avgör på vilken skola som ditt barn har plats.

Vill du att barnet ska gå på en annan skola, så har du möjlighet att välja det. Det förutsätter att det finns lediga platser i den skolan. Är du intresserad av att barnet ska gå i en annan skola än den ordinarie, så ta kontakt direkt med den tänkta skolan (klicka på den skolan du är intresserad av i vänstermenyn för att få kontaktuppgifter till rektor). Observera att eventuell skolskjuts bara gäller till och från den skola där ditt barn har platsgaranti (om övriga krav för att få skolskjuts uppfylls).

Hur gör jag som förälder om mitt barn redan går i skolan och jag vill byta skola?

Ta kontakt med den aktuella skolan eller skolförvaltningen och hör dig för om det finns plats. Rätt till byte av skola finns i mån av plats. Observera att eventuell skolskjuts bara gäller till och från den skola där ditt barn har platsgaranti (om övriga krav för att få skolskjuts uppfylls).

Blankett för val av skola
Blankett för val av skola i Kristinehamn för elev från annan kommun