Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Öppen förskola

Öppen förskola är en mötesplats för barn och föräldrar under den tid som föräldern är hemma med barn, till exempel som föräldraledig eller arbetslös. Verksamheten är gratis.

Öppna förskolan är till för både barn och föräldrar/andra vuxna. Barn som besöker öppna förskolan ska alltid göra det i sällskap med en vuxen person, det går alltså inte att lämna barnet på öppna förskolan.

I Kristinehamn finns öppen förskola på Lekverkstaden, familjecentralen Källan samt i regi av Svenska kyrkan. Mer information om de olika öppna förskolorna hittar du via vänstermenyn!