Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll
Skolbyggnaden på Vasallen
Skolbyggnaden på Vasallen
Skolbyggnaden på Vasallen

Omvårdnadsutbildning

 

Vi är stolta över att ha blivit certifierade för ett vård- och omsorgscollege. Det innebär att vi har ett närmare samarbete med arbetsplatserna än tidigare. Vi kvalitetssäkrar nu vår utbildning inom omvårdnadsutbildningen. Detta medför att vi gör våra studerande mer anställningsbara än tidigare. Kriterier för anställningsbarhet.

Efter utbildningen kan du arbeta som

  • undersköterska inom social omsorg

  • vårdare inom omsorg om psykiskt utvecklingsstörda

  • undersköterska inom hälso- och sjukvård

  • skötare inom psykiatrisk omvårdnad

Utbildningen motsvarar tre terminers heltidsstudier och anordnas vid Vasallen. 

Ansökan

Nästa start är i januari 2018 och sista ansökningsdag är den 15:e november.

Bifoga ett personligt brev med din ansökan där du beskriver din situation nu och tidigare erfarenheter. Skriv om du har arbetslivserfarenhet inom vården och vad du har arbetat med där. Det finns möjligheter att validera dina kunskaper från arbetslivet.

Praktik

Varje termin ingår 5 veckor arbetsplatsförlagt lärande, APL. Då följer du din handledares schema och det kan innebära arbete på kvällar och helger. Viss praktik är förlagd till Karlstad och Karlskoga. Du ska lämna utdrag från belastningsregistret i ett oöppnat kuvert till handledaren på praktikplatserna under utbildningen. För mer information,
se Handboken i arbetsplatslärande.

Plats

Utbildningen bedrivs i skolbyggnaden på Vasallen, Kasernvägen 11.

Läsperioder och poäng 

Perioden 2017-08-21 till 2017-12-22 omfattar 500 poäng.

Utbildningen

Litteraturlista        

Sök ämnesplaner och kurser på skolverkets hemsida

Schema Vård10

Schema Vård 11

För mer information kontakta studievägledare 
Göran Andersson, tel 0550-874 08