Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll
Bild av Ölmeskolan
Ölmeskolan F-6
Ölmeskolan F-6
Bild av Ölmeskolan
Ölmeskolan F-6
Ölmeskolan F-6
Bild från korridor Ölmeskolan
Korridor Ölmeskolan
Korridor Ölmeskolan
Bild av elevers utställning
Utställning Ölmeskolan
Utställning Ölmeskolan
Bild av elevers utställning
Utställning Ölmeskolan
Utställning Ölmeskolan
Bild från mediateket
Mediateket Ölmeskolan
Mediateket Ölmeskolan
Bild från matsalen
Matsalen Ölmeskolan
Matsalen Ölmeskolan
Bild från gymnastiken
Gymnastik
Gymnastik

Ölmeskolan

 

Ölmeskolan är en F-6 skola med cirka 110 elever, ligger nära naturen och har väl genomtänkta lokaler.

Trygghet och trivsel genomsyrar hela vår vardag och vi arbetar aktivt mot kränkande särbehandling. Alla elever ska känna trygghet i alla grupper och all personal är delaktig i elevernas utveckling.

Skolan ligger cirka 1 mil väster om Kristinehamn och har ett stort upptagningsområde.  Skolskjutsar är därför en naturlig del av vardagen på Ölmeskolan.

En portfoliometodik som ska få eleverna att utveckla och reflektera över sitt eget lärande, används på hela rektorsområdet.

Våra elever fortsätter åk 7-9 på Stenstalidskolan.

Välkommen att kontakta oss, vi finns på Vänersviken 24.

Fritidshem på skolan

Fritidshemmet på Ölmeskolan heter Smultronstället. Information om fritidshemmet hittar du om du klickar på denna länk.