Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Nya Stenstalidskolan

Information 2013-09-03

Kommunens beslut att satsa på skolbyggnader har, i enlighet med tidplanen, nu kommit till Stenstalidskolan. 

En totalkonsult för ny- och ombyggnationen av ”Nya Stenstalidskolan” är upphandlad och det blev Klara Arkitekter AB, Karlstad. Projekteringen har påbörjats och beräknas vara klar den 15 oktober 2013. I projekteringsarbetet finns en personalgrupp, med representanter för ”Nya Stenstalidskolan”, med i arbetet.

”Nya Stenstalidskolan” kommer att omfatta nuvarande verksamheterna vid Stenstalidskolan, Hacklehemsskolan, Strand skola 4-6 samt Magister Lööfs skola.

Ett detaljplanförslag med syfte att möjliggöra beslutad om- och tillbyggnad av Stenstalidskolan är ute på samråd mellan den 19 augusti - 25 september 2013.

För mer information se http://www.kristinehamn.se/boende-miljo/rektorn-1-mfl-stenstaliden