Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Nya Djurgårdsskolan

Djurgårdsskolans om- och tillbyggnation läsåret 2013/14

 

Information 2013-09-10

Svar på frågor vid Föräldramötet på Vasallen den 22 augusti

 
Vilka ytterligare åtgärder har gjorts rörande elevsäkerheten/trafiksäkerheten runt Vasallen efter föräldramötet den 22 aug?
Se bifogat brev från kommunens trafikhandläggare här.

Vilken väg kör skolbussarna från Vasallen?
Skolbussen kör Artillerivägen-Kungsgårdsvägen till Djurgårdsskolan på grund av att det bedöms som säkrare än att backa/vända busen eftersom det saknas säker vändplan.

Skolskjutsfrågan
Fredagen den 6 september fick samtliga elever med sig en enkät hem angående eventuell skolskjuts mellan Djurgårdsskolan och Vasallen, se bilaga.

Är rekommendationerna angående cyklande till skolan för eleverna ändrade?
Rekommendationen om elevers ålder för att cykla till och från skolan tas upp på Djurgårdsskolans skolråd den 18 september.

Varför äter eleverna på Vasallen på och med engångsmaterial?
Kostnaderna för att installera en diskmaskin bedömdes vara för stora för en verksamhet som enbart skall vara där i ett läsår.

 --------------------------------------------------------------------------

 Information 2013-08-05

Då är det återigen dags kort information.

BYGGNATIONEN

Vi har kommit överens med Noctor Bygg AB från Karlstad som kommer att vara vår totalentreprenör vid om- och tillbyggnationen av Djurgårsskolan. Undertecknad beställningsskrivelse finns.

Beräknad fysisk byggstart är 2013-08-12, samma dag klockan 10.00 sker ett samrådsmöte med Kristinehamns kommuns bygglovsavdelning. Förhoppningsvis kommer vi att erhålla startbesked och därmed kan arbetena påbörjas. Förslag till detaljerad tidplan kommer vi att få från Noctor Bygg AB senast 2013-08-12. Det vi redan beslutat om är att vissa markarbeten får påbörjas före 12/8, om förhandsbesked finns från kommunens bygglovsavdelning. Arbetena i sin helhet skall vara godkända och slutbesiktigade senast 2014-08-08.
Detaljprojektering kommer att påbörjas under vecka 32 2013.

Vi skall även denna vecka besluta om vi skall beställa vissa delar som vi har optionspriser på. Det gäller fönsterbyte hus A, B, C och D, kulvertbyte till gymnastiken samt ny busshållsplats. Här kommer vår budgetkalkyl för hela bygget att vara avgörande.

Noctors anbud var på 24 788 000 kronor samt optionspriser på 2 495 000 kronor. Med dessa priser som grund beräknas hela om- och tillbyggnationen hamna på 36 500 000 kronor. D.v.s. vi verkar klara vårt budgetmål på 38 miljoner kronor.

VASALLEN

Vi är överens om att hyra byggnad 129 med start 2013-08-01 och 12 månader framåt. Tyvärr har Vasallen meddelat att man ännu ej är klar med iordningsställandet av lokalerna, men preliminärt kommer vi att besiktiga lokalerna fredag 2013-08-09. Vi får dock efter överenskommelse komma in i vissa delar med möbler och annat.

Jan Wetterstrand
Fastighetschef