Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll
Musikstipendium
Musikstipendium
Musikskolans Intresseförening

Musikskolans Intresseförening

 

Musikskolans intresseförening startade 1993 och vi finns till för att stödja Musikskolans verksamhet. Alla som vill är välkomna som medlemmar. Punkter som vi särskilt vill trycka på:

  • Vi önskar vara en stark förening med många medlemmar, som värnar om musikskolans intressen och som vid behov bedriver opinion genom kontakter med media, kommunens politiker och tjänstemän.
  • Stipendeutdelning (uppmuntransstipendier vid skolavslutningar).
  • Vi jobbar för alla barn vid musikskolan. Medverkar vid musikskolans arrangemang med aktiviteter och stöd runt omkring själva musiken, till exempel korvgrillning, föräldrastöd vid resor, praktiska göromål etcetera.

Du som vill vara stödjande medlem betalar årligen in 50 kr per familj till Intresseföreningens bankgiro 5767-2214.

Styrelsen 2018:

Ordförande: Annika Haraldsson

Ledamöter: Åsa Hjeltman, Leif Sannum, Meda Andersson, Joachim Morin

Du når oss via epost: annihara@gmail.com