Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Mottagningsenhet

Mottagningsenhetens uppgift är att bistå grundskolorna i kartläggningen av nyanlända elevers skolbakgrund, kunskaper, föutsättningar och behov. Mottagningsenhetens uppgift är även att bistå vid placering på ordinarie skola inom Kristinehamn kommuns samt att bedriva undervisning vid sidan av kartläggningen. Eleverna beräknas vara inskrivna vid Mottagningsenheten under cirka 4 veckor innan placering i ordinarie klass och skola sker. Verksamheten är förlagd till Djurgårdsskolan 7-9 och drivs av ett mindre pedagogiskt team.