Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll
Skolbyggnaden på Vasallen

Medicinsk sekreterare (Yh)

Logga Yh myndigheten

Vårdadministratör - Medicinsk sekreterare

En utbildning för dig som tycker om att samarbeta och kommunicera både muntligt och skriftligt. Du bör ha förmåga att ta ansvar, ha initiativförmåga och du vill medverka till förändring och utveckling. Du vill arbeta som vårdadministratör/medicinsk sekreterare inom hälso- och sjukvård med patientrelaterad administration och dokumentation, ekonomihantering och IT.

Utbildningen inriktas mot arbete inom

 • hälso- och sjukvård, offentlig och privat
 • primärvård
 • företagshälsovård
 • läkemedelsföretag
 • medicinsk forskning

Informationsblad

Kursstart
Nästa kursstart är i augusti 2017. 

Längd på utbildningen
Utbildningen bedrivs under två år och leder fram till en yrkeshögskolexamen.

Ansökan
Ansökan är öppen och sista ansökningsdag är den 2:e maj. Ansökan ska vara komplett vid ansökningstillfället för att vi ska kunna behandla den.
 

Plats
Utbildningen bedrivs i skolbyggnaden på Vasallen, Kasernvägen 2.
Praktiken är förlagd till olika orter i Värmland.

Behörighet
Grundläggande behörighet för högskolestudier. Särskild behörighet i Svenska B eller Svenska som andra språk B alternativt Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, Engelska B alternativt Engelska 6.

Tester
Samtliga behöriga sökande får kallelse att göra tester i svenska, engelska och data/textbehandling.

Läsperioder och poäng 
Perioden 2017-08-21 till 2017-12-22 omfattar 90 Yh-poäng 
Perioden 2018-01-08 till 2018-06-08 omfattar 110 Yh-poäng

Kursplan
Utbildningens mål är att ge den studerande sådana kunskaper och den kompetens, som krävs för yrkesrollen som kvalificerad medicinsk sekreterare, så man självständigt kan utföra olika medicinska administrativa uppgifter på ett effektivt och rationellt sätt och vara med i den förändringsprocess som hälso-och sjukvården befinner sig i. Utbildningen ger dig 400 Yh-poäng. Fem poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.

Kursmål och kursplaner

Den studerande ska efter utbildningen vara väl förtrogen med och kunna utföra följande arbetsuppgifter

 • Patientrelaterad dokumentation
 • Arkivering
 • Informationshantering och dokumentflöden
 • Diagnosklassificering
 • Patientbemötande + registrering och redovisning
 • Ekonomisk planering, budget och statistik
 • Övrig medicinsk administration
 • Drifts- och systemansvar inom patientadministrativa system

Praktik
Varje termin ingår det LIA, lärande i arbete. Praktiken är förlag till olika orter i Värmland. Du ska lämna ett utdrag från belastningsregistret i ett oöppnat kuvert till Moa Sundin.

Litteraturlista

Examensarbeten

Schema YH8

Schema YH9

För ytterligare information om utbildningen och ansökan,
kontakta studievägledare Göran Andersson, tel: 0550-874 0
8