Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll
Bild på östra byggnaden, Presterudsskolan
Bild på östra byggnaden, Presterudsskolan
Presterudsskolan
Lunchrummet på Presterudsskolan östra byggnaden
Lunchrummet på Presterudsskolan östra byggnaden
Lunchrummet på Presterudsskolan östra byggnaden
Lektion i sal Ö2, östra byggnaden, Presterudsskolan
Lektion i sal Ö2, östra byggnaden, Presterudsskolan
Lektion i sal Ö2, östra byggnaden, Presterudsskolan
Lektion i sal Ö3, östra byggnaden, Presterudsskolan
Lektion i sal Ö3, östra byggnaden, Presterudsskolan
Lektion i sal Ö3, östra byggnaden, Presterudsskolan

Medicinsk sekreterare (Yh)

Logga Yh myndigheten

Vårdadministratör - Medicinsk sekreterare

En utbildning som leder fram till en kvalificerad yrkeshögskoleexamen 400 poäng.

En utbildning för dig som tycker om att samarbeta och kommunicera både muntligt och skriftligt. Du bör ha förmåga att ta ansvar, ha initiativförmåga och du vill medverka till förändring och utveckling. Du vill arbeta som vårdadministratör/medicinsk sekreterare inom hälso- och sjukvård med patientrelaterad administration och dokumentation, ekonomihantering och IT.

Informationsdag
Information om allt som rör utbildningen till Vårdadministratör i Kristinehamn.
Tid: 13 maj kl 18.00-19.00
Plats: Presterudsgymnasiet, Kristinehamn

Utbildningens längd:
400 Yh-poäng, 5 poäng = 1 veckas heltidsstudier
Utbildningen bedrivs under två år.

Utbildningen anordnas:
Komvux Presterudsgymnasiet, Kristinehamn

Kursstart: Augusti 2014

Ansökan senast: 2 maj 2014
Ansökan ska vara komplett vid ansökningstillfället för att vi ska kunna behandla den.
Inför första LIA perioden måste ett utdrag från belastningsregistret lämnas till handledaren på praktikplatsen. OBS! Kuvertet ska vara oöppnat.

Behörighet
Grundläggande behörighet för högskolestudier. Särskild behörighet i Svenska B eller Svenska som andra språk B alternativt Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, Engelska B alternativt Engelska 6 och Datorkunskap alternativt motsvarande datautbildnings nivå.

Testdagar
Samtliga behöriga sökande får kallelse till en testdag, någon av dagarna 19-21 maj kl 09.30-16.30. Du får göra skriftliga tester i svenska, engelska, data/textbehandling och till sist ett muntligt test.

Kursplan
Utbildningens mål är att ge den studerande sådana kunskaper och den kompetens, som krävs för yrkesrollen som kvalificerad medicinsk sekreterare, så man självständigt kan utföra olika medicinska administrativa uppgifter på ett effektivt och rationellt sätt och vara med i den förändringsprocess som hälso-och sjukvården befinner sig i.

Den studerande ska efter utbildningen vara väl förtrogen med och kunna utföra följande arbetsuppgifter:

 • Patientrelaterad dokumentation
 • Arkivering
 • Informationshantering och dokumentflöden
 • Diagnosklassificering
 • Patientbemötande + registrering och redovisning
 • Ekonomisk planering, budget och statistik
 • Övrig medicinsk administration
 • Drifts- och systemansvar inom patientadministrativa system

Utbildningen inriktas mot arbete inom:

 • hälso- och sjukvård, offentlig och privat
  primärvård
 • företagshälsovård
 • läkemedelsföretag
 • försäkringskassa
 • medicinsk forskning

Klicka på Kursplan för att läsa mer om kursupplägget

Klicka på Litteraturlistan för att läsa vilken litteratur du bör köpa 

Klicka på kurserna för mer information

Anatomi och sjukdomslära 

Arbetspsykologi - arbetsliv

Ekonomisk planering, budget och statistik 

Medicinsk engelska 

Patientrelaterad administration och dok 1

Kommunikation

Diagnosklassificering

Medicinsk terminologi

Examensarbete och utredningsmetodik 

IT

Lärande i arbete - LIA

1 Patientrelaterad adm och dok - delkurser:
Medicinsk dokumentation
Vårdjuridik
Organisation

För ytterligare information om utbildningen och ansökan,
kontakta studievägledare Göran Andersson, tel: 0550-874 08.

Frågor besvaras också av Lisbeth Brandt, utbildningsledare och kursansvarig.