Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll
Östra byggnaden. Presterudsgymnasiet
Östra byggnaden, Presterudsgymnasiet
Östra byggnaden, Presterudsgymnasiet
Lunchrummet på Presterudsgymnasiet
Lunchrummet på Presterudsgymnasiet
Lunchrummet på Presterudsgymnasiet
Lektion
Lektion
Lektion
Lektion
Lektion
Lektion

Medicinsk sekreterare (Yh)

Logga Yh myndigheten

Vårdadministratör - Medicinsk sekreterare

En utbildning för dig som tycker om att samarbeta och kommunicera både muntligt och skriftligt. Du bör ha förmåga att ta ansvar, ha initiativförmåga och du vill medverka till förändring och utveckling. Du vill arbeta som vårdadministratör/medicinsk sekreterare inom hälso- och sjukvård med patientrelaterad administration och dokumentation, ekonomihantering och IT.

Utbildningen inriktas mot arbete inom

 • hälso- och sjukvård, offentlig och privat
 • primärvård
 • företagshälsovård
 • läkemedelsföretag
 • försäkringskassa
 • medicinsk forskning


Kursstart

Nästa kursstart är den 17 augusti 2015. 

Längd på utbildningen
Utbildningen bedrivs under två år och leder fram till en kvalificerad yrkeshögskolexamen.

Plats
Utbildningen genomförs på Vasallen i Kristinehamn. Praktiken är förlagd till olika orter i Värmland.

Ansökan 
Ansökan ska vara inskickad senast den 2 maj och den ska vara komplett vid ansökningstillfället för att vi ska kunna behandla den.

Behörighet
Grundläggande behörighet för högskolestudier. Särskild behörighet i Svenska B eller Svenska som andra språk B alternativt Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, Engelska B alternativt Engelska 6.

Testdagar
Samtliga behöriga sökande får kallelse att göra tester i svenska, engelska, data/textbehandling och till sist ett muntligt test under en dag. Du blir kallad till den 20 maj eller 21 maj, kl 09.00-17.00. Meddela skolan om du av särskilda skäl föredrar en av de två dagarna.

Informationsdag
Tisdagen den 12 maj är det en frivillig informationskväll för dig som har sökt utbildningen. Vi ses i Presterudsskolans matsal kl 18.00-19.00.

Kursplan
Utbildningens mål är att ge den studerande sådana kunskaper och den kompetens, som krävs för yrkesrollen som kvalificerad medicinsk sekreterare, så man självständigt kan utföra olika medicinska administrativa uppgifter på ett effektivt och rationellt sätt och vara med i den förändringsprocess som hälso-och sjukvården befinner sig i. Utbildningen ger dig 400 Yh-poäng. Fem poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.

Den studerande ska efter utbildningen vara väl förtrogen med och kunna utföra följande arbetsuppgifter

 • Patientrelaterad dokumentation
 • Arkivering
 • Informationshantering och dokumentflöden
 • Diagnosklassificering
 • Patientbemötande + registrering och redovisning
 • Ekonomisk planering, budget och statistik
 • Övrig medicinsk administration
 • Drifts- och systemansvar inom patientadministrativa system

Praktik
Varje termin ingår det LIA, lärande i arbete. Praktiken är förlag till olika orter i Värmland. Du ska lämna ett utdrag från belastningsregistret i ett oöppnat kuvert till handledaren på praktikplatserna under utbildningen.

Kursplan 

Litteraturlista

Kurser som ingår i utbildningen:
Poängplanen kommer att ändras för dig som påbörjar utbildningen 2015. 

Anatomi och sjukdomslära 

Arbetspsykologi - arbetsliv

Ekonomisk planering, budget och statistik 

Medicinsk engelska 

Patientrelaterad administration och dok 1

Kommunikation

Diagnosklassificering

Medicinsk terminologi

Examensarbete och utredningsmetodik 

IT

Lärande i arbete - LIA

1 Patientrelaterad adm och dok - delkurser:
Medicinsk dokumentation
Vårdjuridik
Organisation

För ytterligare information om utbildningen och ansökan,
kontakta studievägledare Göran Andersson, tel: 0550-874 08.