Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Lekverkstadens historik

Lekverkstaden startades redan år 1979. Namnet skulle spegla verksamhetens pedagogiska fokus: LEK i betydelsen Lärandets Egen Källa och VERKSTADEN som ett utryck för ambitionen att erbjuda, inspirera och utmana besökaren, stor som liten, till ett aktivt, skapande förhållningssätt till sig själv och till sin omgivning. Detta pedagogiska fokus lever än idag.

1985 fick Lekverkstaden projektpengar av socialdepartementet för att under två år arbeta med att utveckla form och innehåll till en Skapande verksamhet, där ”allmänheten”, familjedaghem, förskola, fritidshem och skola (F-6) skulle ges möjlighet att under handledning arbeta med skapande i olika former. Denna projektverksamhet blev sedermera permanentat och fick därefter namnet Skapande verkstad.

Via länken i högermenyn hittar du arkivbilder från Lekverkstadens verksamhet.