Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Läsa på distans

Vad är Distansstudier?

Denna studieform kräver att du har en bra förmåga att planera dina studier och att du har goda datorkunskaper. Du studerar med begränsad lärarhandledning.

Studiestart

Du ska ta kontakt med anvisad lärare inom en vecka efter antagningen vid Komvux, i annat fall mister du din plats.

Närträffar

Kurserna läggs upp så att du träffar läraren några gånger under kurstiden, sk närträffar. Antalet närträffar är beroende på vilken kurs du läser.

Kommunikation

Distansstudier förutsätter att du har regelbunden och kontinuerlig kontakt med undervisande lärare. Kommunikationen sker via lärplattformen Fronter. Läser du på distans måste du ha tillgång till dator.

Examination

Examination kan vara skrivningar, prov, uppsatser eller muntliga förhör. Nationella prov kan förekomma.

Betyg

Samma behörighet och betyg gäller som för ordinarie dagkurser.

Studieekonomi

Samma regler gäller som för ordinarie dagkurser.