Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Kvalitet & skolutveckling

På våra förskolor och skolor pågår ett ständigt förbättringsarbete utifrån att vi vill utveckla en likvärdig skola som aktivt bidrar till elevers skolframgångar och resultat oavsett bakgrund och livsvillkor.

Vi tittar inte bara på individernas utveckling utan också verksamhetens utveckling; vi vill se hur verksamheten och undervisningen bäst utformas för att ha en positiv effekt på barns och elevers lärande.

Utvecklingen i vår dagliga verksamhet

I vår kommun har varje förskole- och skolenhet sedan flera år haft frihet att granska sin egen verksamhet, bedöma och lära av dess resultat, identifiera problem och möjligheter och sedan arbeta för att utveckla sig. Arbetet sker alltså i vardagen, utgår från det som sker just där och med sikte på att komma så långt som möjligt mot de nationellt uppställda målen. Pedagoger och skolledare gör ett stort jobb med detta.

Utvecklingspedagoger

För de förskolor och skolor som vill ha ytterligare stöd i utvecklingsarbetet finns utvecklingspedagoger med olika inriktning inom förvaltningen. De arbetar med frågor om hur man kan integrera informations- och kommunikationsteknologi i lärprocessen, hur man kan stimulera lärande och förståelse genom estetiska lärprocesser, hur matematik och naturvetenskap, språk och samhällsvetenskap samt alla övriga ämnen kan förstås och hur de kan utvecklas.

Catarina Kristhammar
Kvalitetsstrateg, 0550-88273