Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Kurator

Kurator är en del av elevhälsans sociala insatser. Kuratorerna har socialt arbete som huvudarbetsuppgift och ska utföra ett yrkesmässigt socialt arbete på skolan. Med sina tvärvetenskapliga kunskaper kan kuratorn se till helheten i skolans värld, det vill säga hur organisatoriska, samhällsekonomiska, sociala och psykologiska faktorer påverkar individer och grupper.

Med kuratorn kan eleverna prata om allt som känns viktigt och allt man funderar över, till exempel:

  • skolsituationen, mål och motivation

  • kamrat- och familjerelationer

  • kärleksrelationer

  • oro, ängslan, rädsla, nedstämdhet, sömnsvårigheter, koncentrationssvårigheter

  • droger

  • utanförskap och likabehandling

Kontakt med skolkuratorn

Du är som elev på skolan är välkommen att ta direktkontakt med kurator. Föräldrar, skolpersonal och övriga samarbetspartners är också välkomna att ta kontakt

Åsa Eriksson

Södermalm, Jakobsberg

0550-88293

Heidi Wahl

Hacklehem, Stenstalid, Strand, Ölme, Magister Löf

0550-88306

Carina Runemård

Hacklehem, Stenstalid, Strand, Ölme, Magister Löf

0550-88234

Therese Nordholm

Djurgårdsskolan

0550-88331

Steffanie Magnusson

Grunnebacka, Björneborg 0550-88331

Rebecca Hansen

Presterud

0550-88385

Eva Anesäter

Brogår'n

0550-87407