Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll
Kulturkommitten
Kulturkommitten
Gemensamma konferensdatum för kultur två gånger per termin

Kulturkommittén

För att säkerställa kvaliten på den kultur som beställs till förskolor och skolor finns representanter för varje förskola och skola från kommunens skolförvaltning samlade i en kulturkommitté. Kommittén träffas två gånger per termin på de gemensamma konferensdatum som läggs ut centralt.

Vid kulturkommitténs träffar deltar även representanter från Kulturförvaltningen.

Gemensamma konferensdatum för vårterminen 2018 är 21 mars och 16 maj.