Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll
Kulturgaranti
Kulturgaranti
Varför en kulturgaranti?

Kulturgaranti

Vad är en kulturgaranti?

Barn och elever i Kristinehamns skolor och förskolor ska garanteras kultur. Med det menas både kultur som upplevelse och eget skapande i det vardagliga skolarbetet. Varje barn ska genom kontinuerligt och medvetet arbete inom de olika konstformerna ges möjlighet att skapa sin identitet och hitta sitt eget uttryck. Genom att ha en struktur och organisera för mötet mellan kultur och skola underlättas samarbete mellan olika aktörer med lokal, regional och/eller nationell förankring. Det blir också tydligare hur barn och elever i Kristinehamns kommun arbetar med och får ta del av kultur.

Varför en kulturgaranti?

Det bör finnas en kontinuitet och långsiktighet i hur barn och elever kommer i kontakt med och tar del av ett kulturutbud och kultur som språk och verktyg. Hur detta organiseras är i mångt och mycket en rättvisefråga. Därför behövs en uttalad kulturgaranti. Exakt hur arbetet ska se ut måste utvärderas och utvecklas i samarbete med de berörda skolorna, externa producenter och regionala aktörer.

Kultur som upplevelse

Alla barn i kommunal barnomsorg och grundskola garanteras tillgång till högkvalitativa kulturupplevelser i drama/teater, dans, film, konst, musik och litteratur. Upplevelsen ska vara av professionell art och hålla en hög kvalitet. Valet av utbudet sker i samarbete mellan personal, barn och elever, skolornas kulturkommitté och kultursamordnare.

Eget skapande med förankring i skolans arbete

Arbetet i kulturgarantin utgår från mål i den lokala skolplanen och läroplanen kombinerat med erfarenheter från kulturpedagogiskt arbete och i dialog med personal inom skola och barnomsorg.

Fördjupningsdel genom Skapande skola

Under läsåret erbjuds fördjupning för elever i förskoleklass t o m åk 9 genom ansökta medel från Statens Kulturråd. Fördjupning med eget skapande erbjuds på olika sätt, se under särskild flik "Skapande skola".