Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll
Kulturprogram 2013
Kulturprogram 2013
Kulturgaranti för alla barn i Kristinehamn

Kultur + Skola = framgång!

2011 antog skolförvaltningen i Kristinehamn en kulturgaranti för alla barn och elever i kommunen, från förskolan till gymnasiet. Den kulturpedagogiska verksamhet och de föreställningar som idag sker med professionella kulturaktörer har lett till en ökad kvalitet och ett lustfyllt lärande hos såväl elever som personal.

På den här sidan hittar du information om hur vi arbetar med kultur i skolan. Du kommer att få läsa om Kulturkommittén, Kulturgarantin och Skapande skola.