Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll
Kråkan
Kråkan
Kråkan

Kråkan

Kråkans förskola är en naturförskola som ligger vid hembygdsgården med närhet till skog, vatten, lantbruk och parkområden och tillhör Tallundens förskoleområde där 3 förskolor och dagbarnvårdare ingår.

Kråkan är en enhet med en avdelning och här arbetar fyra pedagoger. Frukost och mellanmål tillreder pedagogerna själva och lunchen kommer från ett kök på en annan förskola. När möjlighet finns så tillagar man gärna lunchen utomhus tillsammans med barnen.

Förskolans verksamhet bygger på en utforskande utomhuspedagogik och har naturen som utgångspunkt och inspirationskälla för utveckling och lärande.

Pedagogerna vill att barnen ska få uppleva naturen med alla sinnen. Genom att vistas ute i skog och mark tillgodoses barnens fantasi, kunskap och upptäckarlust. Att lära barnen förstå sambanden i naturen känns viktigt och på det sättet lägga grunden till ett ekologiskt tänkande och att ta vara på naturens möjligheter.

Förskolan värnar om ett gott samarbete med hemmet för att skapa förtroende och trygghet som är en förutsättning för utveckling och lärande.

Besöksadress: Kralltorpsvägen 2.

Telefonnr: 883 55