Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Kontakta oss på Stenstalidskolan

Om du vill komma i kontakt med personalen så hör av dig på följande telefonnummer:

Skolexpedition Li-Marie Linde

0550-88 301

Fritidshemmet Diamanten

0550-88 494

Fritidshemmet Kristallen

0550-88 493

Årskurs F-3

0550-88 320

Årskurs 4-6

0550-88 322

Årskurs 7-9 Arbetslag Alfha

0550-88 311

Årskurs 7-9 Arbetslag Beta

0550-88 274

Resursgruppen

0550-88 393

Träningsskolan

0550-88 388

Träningsskolan fritidshem

0550-88 194

Grundsärskolan årskurs 1-6 Regnbågen

0550-88 359

Grundsärskolan årskurs 7-9 Samgruppen

0550-88 395

Fritidsgården Bygget

0550-88 193

Vaktmästare Lars Calais

0550-88 853

Vaktmästare Tobias Ahlqvist

0550-88 814

Kök

0550-88 309

Sjukanmälan ska göras i första hand till arbetslaget. Anmäl varje dag ditt barn är frånvarande från skolan. Du kan även göra sjukanmälan via Kristinehamns kommuns hemsida, E-tjänster och Procapita. Vid oanmäld frånvaro skickas automatiskt ett sms till vårdnadshavarna.

Ledighet ansöks med hjälp av särskild blankett som lämnas till mentor.