Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Kontakta oss på Södermalmsskolan

Om du vill komma i kontakt med personalen, så hör av dig på följande telefonnummer:

Arbetslag Alfa 7a, 8a1, 8a2, 9a 0550-882 95
Arbetslag Beta 7b1, 7b2, 8b, 9b1, 9b2 0550-883 69
Svenska som andraspråk   0550-882 88

Sjukanmälan skall göras till repektive arbetslag på ovanstående telefonnummer, eller på mejl till klassföreståndare/mentor. Anmäl varje dag ditt barn är frånvarande från skolan.

Ledighet får beviljas av mentor tre dagar per termin. När det gäller längre tid är det rektor som beviljar.