Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Kontakt

Adresser

Brogårdsskolan
Gamla Kyrkogatan 2

KPS
Strömsbergsgatan 15

Skolbyggnaden, Kasernvägen 
Kasernvägen 11

Postadress
Vuxenutbildningen
3.Brogårdsgymnasiet
68184 Kristinehamn

Telefon och mejl

Expedition och administrativ personal Brogårdsgymnasiet

Anna Brandelgård

Rektor för Sfi, Grundvux, Gyvux och Särvux

885 10

Lars Tanner

Rektor för Vård och Yh

88327 

Martin Andersson 

Biträdande Rektor vux

858 05 

Expedition

 

874 66

Göran Andersson

Studie- och yrkesvägledare

874 08

Linda Rang

Skoladministratör

874 66

Sven-Erik Lindblad

Biblioteksassistent Brogårdsgymnasiet

874 14

     

Lärare Grundvux/Gyvux
Brogårdsgymnasiet

Abdoul Bechir

Lärare Ma

 

Katalin Bene

Lärare Sva

 

Ann-Sofie Blom

Lärare En, Yh

 

Helena Forsberg

Lärare Hi, Re, Sh, Ge

 

Lena Hagelin

Lärare En

 

Elisabeth Isaksson

Lärare En, Sva

 

Katja Nordling

Lärare En, Sva

 

Annika Pettersson

Lärare Ma

 

Susanne Ståhl

Lärare Ps, Sv, Yh

 

 Anna-Karin Persson

 Specialpedagog

 

Lärare Omvårdnadsutbildningen
Kasernvägen

Doris Karlsson

Lärare Vård, Yh

883 73

Marie Ohlsson

Lärare Vård

882 57

Ann-Charlotte Thuresson

Lärare Vård, Yh

882 57

Jennie Gran

Lärare Vård

882 57 

Ann Adolfsson

Lärare vård

882 57 

     

Lärare Yh Medicinsk sekreterare
Kasernvägen

Moa Sundin

Utbildningsledare, lärare Yh

883 73

Ann-Sofie Blom

Lärare Yh

 

Doris Karlsson

Lärare Yh

883 73

Bosse Larsson

Lärare Yh

883 73 

Susanne Ståhl

Lärare Yh

 

           

Lärare SFI  
KPS och Kasernvägen

Mattias Andersson

Lärare SFI
Kasernvägen

858 02

Susanne Blomquist Eriksson

Lärare SFI
KPS

882 59

Christina Boström Johansson

Lärare SFI
KPS 

882 29

Leif Celander

Lärare SFI
KPS

858 85

Marie Edström

Kontakt - Intro
Lärare SFI 
KPS 

883 66

Robin Eklund

Lärare SFI
Kasernvägen 

858 02

Susanne Forsgren

Lärare SFI
KPS 

882 25

Mirja Hallgren

Lärare SFI
KPS

883 76

Nina Kristoffersson

Kontakt - Intro

Lärare SFI
KPS 

883 66

Maria Lööf-Gärdsell

Lärare SFI
KPS

883 76 

Christoph Hansen

Lärare SFI
KPS

883 76 

Elienor Lundin

Lärare SFI
KPS

882 25

Anna-Lena Magnusson

Lärare SFI
Kasernvägen 

858 02

Ann-Cathrin Persson

Lärare SFI
KPS 

882 25

Helena Persson

Lärare SFI

KPS 

882 59

Suzanna Rathje Hedberg

Lärare SFI
KPS 

882 59 

Sheeren Said Rahim

Lärare SFI
Kasernvägen 

858 02

Helén Sundell

Lärare SFI 
Kasernvägen

858 02

Elisabeth Vingård

Lärare SFI
KPS 

883 76

Carina Winnerfeldt

Lärare SFI
KPS 

882 25

 

 

 

Lärare i Särskild undervisning för vuxna Brogårdsgymnasiet

Susanne Härnvi

Lärare i särskild undervisning för vuxna

882 66