Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Kommunala aktivitetsansvaret (KAA)

Kommunala aktivitetsansvaret i Kristinehamn

Om du är mellan 16-19 år och varken arbetar eller studerar eller har avslutat ett gymnasieprogram utan gymnasieexamen tillhör du det Kommunala aktivitetsansvaret. I Kristinehamns kommun delas ansvaret mellan skolförvaltning och socialförvaltningen (arbetsmarknadsenheten) och arbetet utförs inom ramen för Värmlands framtids delprojekt i Kristinehamn.

Värmlands framtid är ett länsövergripande projekt som med finansiering från Europeiska Socialfonden (ESF) kraftsamlar länets alla kommuner för att minska arbetslösheten och utanförskapet bland unga.

Vårt kontor finns på Presterudsgymnasiet men vi har mötesplatser och verksamheter på flera olika platser inom Kristinehamn.

Kontakt

Om du har frågor och funderingar, tveka inte att höra av dig till oss. Kontaktuppgifter hittar du till höger.

Besöksadress är Presterudsvägen 10, 68154 Kristinehamn.