Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

IT i skolan

Skolförvaltningens utvecklingsenhet har det övergripande ansvaret för att driva och utveckla förvaltningens stora IKT-satsning. Enhetens huvudsakliga uppdrag är fungera som ett verksamhetsnära stöd och tillsammans med skolledare, lärare och elever utveckla den pedagogiska användningen av IKT i kommunens skolor och förskolor. Enheten har också som uppdrag att ansvara för verksamhetens försörjning av den IKT-utrustning som möjliggör en modern utbildning med högre måluppfyllelse som följd.

Eleverna får låna datorer

Idag erbjuds alla elever från åk. 7 att under sin studietid låna en bärbar dator. I förskolan och grundskolans tidigare år används en för varje enhet gemensam uppsättning bärbara datorer med riktmärke en dator till fem elever.

IKT=Informations- och kommunikations teknik