Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Internationella projekt

Lärare från 3 länder: Sverige, Österrike och Frankrike

Inom gymnasieskolan i Kristinehamn har internationalisering blivit allt intressantare de senaste åren. Det beror naturligtvis främst på de ekonomiska medel som EU kunnat bidra med, men också ett verkligt intresse att knyta kontakter med elever och lärare i Europas länder. Många projekt har skett inom ramen för Comenius, som en del av programmet för livslångt lärande.

Det Industritekniska programmet har till exempel tillsammans med Teknikprogrammet samarbetat med en skola i Essen i Tyskland. Samhällsprogrammet har samarbetat med skolor i Polen, Italien och Portugal och Humanistiska programmet har besökt Budapest i Ungern.

I början på hösten 2013 var elever och lärare från Jenbach i Österrike och Le Havre i Frankrike på Brogårdsgymnasiet för att besöka Teknik- och El- och energiprogrammet. Projektet den gången handlade om energi.

Nu går vi mot en ny spännande utveckling. Gymnasieskolan har nämligen fått en ny skolambassadör för EU. Det är Ann-Katrin Andrews Johansson, som har fått till uppgift att sätta igång och samordna olika projekt för Kristinehamns gymnasieskola.

 Fler EU-projekt 2013 - 2015

Presterudsgymnasiet och Brogårdsgymnasiet deltar sedan 2013 i ett EU-finansierat Comeniusprojekt tillsammans med Spanien, Italien, Danmark, Holland och Ungern.  I maj 2014 hade skolorna ett projektmöte i Kristinehamn där elever och lärare från de olika länderna möttes. I november 2014 hölls ett möte i Salamanca, Spanien och två lärare och fem elever från Kristinehamn deltog. Projektet kommer att avslutas i Fredrikshavn i april 2015.

I februari 2014 reste 24 elever och tre lärare till Strasbourg och deltog i Euroscola, en dag i EU-parlamentet.

Brogårdsgymnasiet deltar också i ett EU-finansierat Leonardo-projekt tillsammans med skolor i Spanien, Rumänien, Danmark, Polen, Tyskland och Grekland.  I mars 2015 hålls ett projektmöte i Kristinehamn.

Här kan du läsa Ann-Katrins aktivitetsplan för gymnasiet.