Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Hur arbetar skolan med genuspedagogik

Genuspedagogik tillåter barnen att vara olika! Det handlar om att skapa möjligheter, inte begränsningar för barnen. Med ökad kunskap hos vuxna ökar förutsättningarna för barn att bygga en stark självkänsla och stärkas som individer. Det viktigaste är att flickor och pojkar inte blir begränsade utifrån sitt kön, utan tillåts att utveckla alla sina förmågor. Genom att synliggöra de normer och värderingar som begränsar barnen i deras lek och lärande, kan vi motverka invanda könsroller.

Forskning

Forskning i Sverige visar att det finns manliga normer som i vissa situationer uppmuntras och efterfrågas, men som ställer till problem för pojkarna i skolan. Forskning och statistik visar att pojkarna generellt halkar efter betygsmässigt och klarar skolan sämre än flickorna gör. Flickor i sin tur uppmuntras att vara snälla, tysta och flitiga. De får generellt högre betyg i skolan är pojkarna, men har som grupp större psykisk ohälsa. Ingen vinner på de här strukturerna!

Exempel på ett genusmedvetet arbetssätt

• Observationer av hur mycket tid pedagogerna ägnar åt pojkarna respektive flickorna. Uppmärksamma hur pedagogerna pratar med barnen så att inte en egenskap uppmuntras bara hos pojkarna eller flickorna.

• Leta upp böcker och berättelser som inte bara visar upp traditionella könsmönster. Titta på läromedel så att de inte förstärker invanda könsroller, både vad det gäller text och bild.

• Undersöka miljön så att vi inte skapar typiska ”tjej- och killhörnor”. Se till så att leksakerna inte är utformade bara för pojkarna eller flickorna, det kan till exempel handla om att man köper både pojk- och flickdockor som alla kan leka med.

Barbie spelar fotboll

Det är helt okej för flickor att leka med Barbie och klä sig i rosa, bara de känner att det är lika okej att de skitar ner klänningen, klättrar i träd och rullar runt på fotbollsplanen. Likväl som det är helt okej för pojkar att brottas och klättra i träd, bara de också tillåts att gråta och få tröst när det gör ont. Det är helt okej för flickor och pojkar att dela varandras lekvärldar!