Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Gymnasial vuxenutbildning (Gyvux)

Schema för hösten 2017

Kurserna inom den gymnasiala vuxenutbildningen motsvarar de kurser som läses inom gymnasieskolan.

För att vara behörig att delta på en kurs ska du sakna sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge. Du ska också ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Vid fler sökande än vad det finns platser sker ett urval. Kurser på dagtid kan ställas in om det är för få sökande. De kan alternativt erbjudas på distans. Kurser på distans kan ställas in beroende på sökbilden. De kan alternativt erbjudas på dagtid. 

Studie- och yrkesvägledning

Ta alltid kontakt med vår studie- och yrkesvägledare, Göran Andersson, tel 0550-874 08, så hjälper han dig att upprätta din personliga studieplan!

Slutbetyg inom komvux kan utfärdas t.o.m 1 juli 2020

Slutdatum för att utfärda slutbetyg från komvux flyttas fram från den 1 januari 2017 till den 1 juli 2020. Datum för övergångsbestämmelser för sökande med slutbetyg justeras, så att en sökande med slutbetyg uppfyller kraven grundläggande behörighet enligt äldre bestämmelser fram till 1 juli 2020. 

Kurser och tider

Kursstart augusti - Ansökan senast 15 maj
Kursstart januari - Ansökan senast 15 november 

Läsperioder och poäng

Heltidsstudier under perioden 2017-08-14 till 2017-12-22 omfattar 400 poäng. 
Heltidsstudier under perioden 2018-01-08 till 2018-06-08 omfattar 450 poäng.

CSN

Heltidsstudier innebär 20 poäng per vecka. 
75 % innebär 15 poäng per vecka. 
50 % innebär 10 poäng per vecka.

Kurser Hösten 2017 - Våren 2018 

Sök ämnesplaner och kurser på skolverkets hemsida 

Litteraturlista

Vi använder google classroom i undervisningen.

Filmer om google classroom och drive.