Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll
Elever
Elever
Elever

Grundläggande vuxenutbildning

Grundvux

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå vänder sig till dig som saknar sådana kunskaper som normalt uppnås i grundskolan. Utbildningen syftar till att ge kunskaper som du behöver för att delta i samhälls- och arbetslivet. Den syftar också till att främja personlig utveckling och möjliggöra fortsatta studier.

Rätt till grundläggande vuxenutbildning har den som är vuxen (rätten börjar gälla från och med 1 juli det år man fyller 20 år), är bosatt i Sverige och:

  • saknar sådana kunskaper som barn och ungdomar får i grundskolan.

  • har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Kursstart augusti

 

Kursstart januari

Ansökan senast 15 maj

        

Ansökan senast 22 december

     

Kursstart oktober

 

Kursstart mars/april

     

Om du söker kurser på grundläggande och gymnasial nivå samtidigt behöver du titta på schemat för att undvika schemakrockar. 

Schema Hösten 2017

Kursplaner på Skolverkets hemsida

Litteraturlista

Vi använder google classroom i undervisningen.
Filmer om google classroom och drive

Kurser på dagtid

Vi erbjuder kurserna svenska, svenska som andra språk, engelska och matematik på dagtid.

Kurser på distans

Du har också möjlighet att läsa följande kurser på distans:
Biologi, fysik, geografi, samhällskunskap, hem- och konsumentkunskap, historia, kemi, och religion.
Kontakta studie-och yrkesvägledaren för att få mer information.

Läsperioder och poäng

Heltidsstudier under perioden 2017-08-14 till 2017-12-22 omfattar 400 poäng.
Heltidsstudier under perioden 2018-01-08 till 2018-06-08 omfattar 450 poäng.

Svenska som andraspråk, Sva                Poäng 
Delkurs 2 200
Delkurs 3 200 
Delkurs 4 200 
Engelska, Eng  
Delkurs 1 100 
Delkurs 2 100 
Delkurs 3 200
Delkurs 4 200
Matematik, Mat  
Delkurs 1 100
Delkurs 2 100
Delkurs 3 200
Delkurs 4 200

CSN

Heltidsstudier innebär 20 poäng per vecka.
75 % innebär 15 poäng per vecka.
50 % innebär 10 poäng per vecka.