Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Fritidshemmen Solgången och Linden

Fritidshemmen Solgången och Linden hör till särskolans och specialenheternas rektorsområde. Dessa ligger i direkt anslutning till skolans lokaler. Personalen består av pedagog och specialassistenter.

Solgången tar emot elever upp till 12 år.

Linden är en verksamhet för ungdomar i åldern 13-21 år som behöver korttidstillsyn enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ( LSS). För närvarande finns sex ungdomar i Lindens verksamhet.