Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Fritidshem & fritidsgårdar

I Kristinehamns kommun finns fritidshem, fritidsklubb och familjedaghem för barn mellan 6 och 12 år. I dessa verksamheter ansöker du om plats.

För de äldre barnen finns fritidsgårdar, som har öppet på eftermiddagarna och kvällarna. Där behövs ingen ansökan.

Fritidshem för barn 6-12 år

Fritidshemmen finns vid varje F-6 skola och erbjuder en meningsfull fritid för barn i förskoleklass till med årskurs 3 eller i vissa fall upp till 12 år. Verksamheten kompletterar förskolans och skolans utbildning och förstärka arbetet med läroplanens mål.

Barnen har tillsyn tolv månader om året. Maxtaxa gäller, du betalar alltså som mest 908 kronor för ett barn i fritidshem.

Du gör din ansökan via e-tjänst eller på blankett, som du hittar under denna länk

Via vänstermenyn ser du vilka fritids som finns på respektive skola.

För vidare frågor och funderingar, kontakta den aktuella skolan.

Fritidsklubb för barn 10-12 år

Fritidsklubbarna vänder sig till elever i årskurs 4-6 i grundskolan och som behöver tillsyn på eftermiddagen efter skolan. Maxtaxa gäller, vilket innebär att du betalar som mest 363 kronor för ett barn som går på fritidsklubb.

Du gör din ansökan via e-tjänst eller på blankett, som du hittar via länken i högermenyn. 

Familjedaghem för barn 6-12 år

Skolbarn mellan 6 och 12 år kan som alternativ till fritidshem/fritidsklubb också erbjudas plats i Familjedaghem. Klicka här för att läsa mer om familjedaghem. Även här gäller maxtaxa gäller, du betalar alltså som mest 922 kronor för ett skolbarn i familjedaghem.

Du gör din ansökan via e-tjänst eller på blankett, som du hittar via länken i högermenyn. 

Fritidsgårdar för ungdomar 13 år och uppåt

För ungdomar från årskurs 7 och uppåt finns fritidsgårdar som är öppna på eftermiddagar och kvällar. Du behöver inte ansöka om plats på fritidsgården, utan den är öppen för alla. Läs mer om våra fritidsgårdar via rubriken Fritidsgårdar i vänstermenyn.