Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Förskolan Solglimten

Adress: Mag Löfs väg 6, 681 32 Kristinehamn
Telefon: 0550-800 98
Förskolechef Margareta Gunnarsson, tel 072-381 80 60.

Förskolan Solglimten är en föreningsdriven förskola som har FVBU (Föreningen för vård och fostran av barn och ungdom) som huvudman.
Förskolan drivs med en kristen profilering. Vi vill vara lyhörda för de livsfrågor som barn och vuxna bär på.
Vi arbetar temainriktat. För att kunna följa varje barns utveckling dokumenterar vi varje barn i ett häfte/pärm.

Läs mer om förskolans verksamhet