Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Förskolan Ölme

Förskolan Ölme ligger väster om Kristinehamn och består av tre avdelningar.

Förskolan Ölme arbetar med barnen i tre grupper. En grupp för åldern 1-3 år, en grupp för åldern 3-4 år och en grupp för 5-åringar.

Förskolan ligger i samma byggnad som förskoleklass, fritidshem och 1-6 skola. Förskolan har nära samarbete med skolan. I byggnaden finns gymnastiksal som förskolan kan använda.

Med skogen runt knuten blir naturen ett dagligt inslag i verksamheten.

Förskolan får sin mat från ett tillagningskök som tillhör skolan.

Besöksadress: Vänersviksvägen 24, telefon 0550-331 40

Du är alltid välkommen att besöka oss i vår verksamhet.