Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll
Bild på konstverk som barn skapat.
Konst och skapande är en del av verksamheten i Kristinehamns förskolor och familjedaghem.
Konst och skapande är en del av verksamheten i Kristinehamns förskolor och familjedaghem.
Bild på glad 2-åring.
Förskolan, som är till för barn mellan 1 och 5 år, har en egen läroplan med mål man arbetar efter.
Förskolan, som är till för barn mellan 1 och 5 år, har en egen läroplan med mål man arbetar efter.
Bild på leksakstraktor.
Förskola och familjedaghem erbjuds barn vars föräldrar/vårdnadshavare arbetar, studerar eller söker arbete.
Förskola och familjedaghem erbjuds barn vars föräldrar/vårdnadshavare arbetar, studerar eller söker arbete.

Förskola & familjedaghem

 

Förskola och familjedaghem erbjuds barn vars föräldrar/vårdnadshavare arbetar, studerar eller söker arbete. I Kristinehamn har vi förskoleverksamhet i följande former:

  • Förskola 1-5 år. Det första steget för barnet i det sammanhållna utbildningssystemet. Det finns både förskolor som drivs av kommunen och fristående förskolor, som till exempel drivs av föreningar och kooperativ. Läs mer under rubriken Förskolor i vänstermenyn.

  • Familjedaghem 1-5 år (kallas även pedagogisk omsorg). Familjedaghem är ett alternativ till förskola, där verksamheten bedrivs i dagbarnvårdarnas egna hem. Verksamheten sker i mindre grupper än i förskolan. Läs mer under rubriken Familjedaghem i vänstermenyn.

  • Öppen förskola. En verksamhet som är till för föräldrar som är hemma med sina barn. Föräldern och barnet besöker tillsammans öppna förskolan. Läs mer under rubriken Öppen förskola i vänstermenyn.

  • Omsorg på "obekväma" tider, till exempel kväll, natt och helg.  För barn som har föräldrar som arbetar kväll, natt och/eller helg finns omsorg på avdelningen Humlan, läs mer under rubriken Omsorg kväll, natt & helg i vänstermenyn.

  • Allmän förskola 3-5 år. Från höstterminen det året barnet fyller tre år erbjuds alla barn gratis plats i förskolan 15 timmar i veckan. Läs mer under rubriken Allmän förskola för 3-5-åringar i vänstermenyn.

Frågor och svar om förskola och pedagogisk omsorg