Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll
En elev i full gång på att vaxa en bil fin.
Fordon & godshantering 4 år
Det här är programmet för dig som avslutat grundsärskolan och är intresserad av service, reparationer och vård av bilar.
En elev i full gång på att vaxa en bil fin.
Fordon & godshantering 4 år verkstaden
Det här är programmet för dig som avslutat grundsärskolan och är intresserad av service, reparationer och vård av bilar.
Två elever granskar sitt vaxningsarbete på en bil.
Fordon & godshantering 4 år verkstaden
Det här är programmet för dig som avslutat grundsärskolan och är intresserad av service, reparationer och vård av bilar.

Fordonsvård och godshantering 4 år

Passar programmet mig?
Det här är programmet för dig som avslutat grundsärskolan och är intresserad av service, reparationer och vård av bilar, kontakt med kunder, eller för dig som vill arbeta med hantering av gods. Vi har idag tillgång till fina lokaler på Presterudsskolan där det finns en fullt utrustad bilverkstad samt rekondhall. 

Hur arbetar ni?
Vi arbetar utifrån varje individs förutsättning, både i praktiska och teoretiska moment.  Alla elever läser kärnämnen som individanpassas efter den nivå de befinner sig på.

Ingår praktik?
Ja, minst 22 veckor fördelat på 4 år. Vi individanpassar praktiken efter dig och dina önskemål. Praktiken är en viktig del av utbildningen. Vårt arbete i verkstaden innebär kontinuerlig praktik under hela läsåret. Vi har ett nära samarbete med Arbetsförmedling och Försäkringskassan.

Hur studerar jag vidare efter gymnasiet?
Det finns möjlighet att studera vidare på folkhögskola och särvux.

Vad kan jag bli?
Efter avslutad utbildning finns det möjlighet till att söka arbete med liknande uppgifter som du har arbetat med i skolan och under din praktiktid.