Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Familjedaghem

Familjedaghem är en form av pedagogisk verksamhet för barn 1-5 år som är ett alternativ till förskola, och för barn upp till 12 år som alternativ till fritidshem.
 
Arbetet i familjedaghem bedrivs i huvudsak i dagbarnvårdarens hem med en liten grupp barn som grund för att främja leken och stimulera språkutvecklingen. Barnen har tillgång till trädgård, parkområden och närhet till skogsområden. Verksamheten bedrivs alltid under säkra och trygga förhållanden.
 
Dagbarnvårdaren utgår från barnets erfarenheter, intressen, behov och åsikter när verksamheten planeras. Alla värnar om en bra kontakt med föräldrarna för bästa möjliga omsorg och trygghet för det enskilda barnet. För att enkelt kunna följa barnens utveckling har vi utvecklingssamtal.
 
Familjedaghemmen är organiserade i grupper i förskoleområdena. Varje grupp har en grupplokal enskilt eller integrerat med förskoleverksamhet, där dagbarnvårdare träffas regelbundet under veckan. På så sätt lära alla dagbarnvårdare känna även de andra barnen och därigenom ska trygghet när dagbarnvårdarna löser av varandra vid ledighet. Dessutom får barnen möjlighet att utöver den lilla gruppen även träffas i en större grupp ibland.
 
Samtliga dagbarnvårdare har lång erfarenhet av att arbeta med barn. De deltar i kompetensutveckling för att möta samhällets förändrade krav.

Ansöka till familjedaghem

Vill du ansöka om plats i familjedaghem? Då kan du antingen använda vår e-tjänst och ansöka digitalt direkt på webben, eller ladda ner en blankett och sedan skicka in den. Klicka här för att komma till vår sida med e-tjänster och blanketter som rör barnomsorgen.

Vill du veta mer?

Kontaktuppgifter till ansvarig förskolechef hittar du till höger här på sidan.

Du når familjedaghemmens grupplokaler på följande telefonnummer:

Bullerbyn, Gustavsberg, Löthnergatan, tel 0550-88 489

Björnligan, Vita huset i Björneborg, tel 0550-88 237

Ölme, tel 0550-88 536

Hacklehem, tel 0550-88 536