Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Familjecoach

Familjecoach är en del av elevhälsans sociala insatser.

För att förbättra barns och ungas förutsättningar till positiv utveckling i hem-, skol- och fritidsmiljö arbetar våra familjecoacher med insatser som ska bidra till trygghet och struktur. De arbetar företrädesvis med de vuxna runt barnet och har i uppdrag att verka inom samtliga skolformer från förskola till gymnasium.

Familjecoacherna har ett nära samarbete med skolornas elevhälsoteam men också med familjestödet inom socialtjänsten.

Kontakt med familjecoachen

Du är som elev på skolan är välkommen att ta direktkontakt med familjecoachen. Föräldrar, förskole- och skolpersonal är också välkomna att ta kontakt.

 

Christine Larsson (tjl)

Förskola, grundskola

0550-882 76

Kenneth Waerngren

Förskola, grundskola

0550-883 47

Johanna Östlund 

Förskola, grundskola 

0550-884 11