Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Försäkringar för barn och elever

Barn och ungdomar i barnomsorgen och skolan är försäkrade av kommunen. Kristinehamns kommun har avtal om elev- och barnförsäkringar med försäkringsbolaget Svedea.
 
Vi har en grundläggande olycksfallsförsäkring för alla barn i åldern 0-6 år samt barn och ungdomar i grundskola och gymnasium. Försäkringen gäller dygnet runt. Försäkringen gäller också  för barn och elever som är skrivna i Kristinehamns kommun men går i skola i annan kommun.

Försäkringen gäller även för elever i komvux, grundvux, särvux och SFI under skoltid.

Försäkringen är en olycksfallsförsäkring och gäller inte vid sjukdom. Föräldrar som vill ha ett fullgott försäkringsskydd kan komplettera med en sjuk- och olycksfallsförsäkring.

Försäkringsinformation

Blankett skadeanmälan

Du kan även göra skadeanmälan via Svedeas hemsida

Länk till Svedeas hemsida

Upplysningar lämnas av Daana Kaipainen, 0550-88 250, daana.kaipainen@kristinehamn.se