Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Elevhälsa på Strandskolan F-6

Skolan har ett särskilt ansvar för de barn/elever som av olika anledningar behöver stöd. Verksamheten och undervisningen måste anpassas till varje individs förutsättningar och behov.
Som ett stöd i detta arbete finns skolans elevhälsoteam med rektor, skolsköterska, kurator, familjecoach, skolpsykolog och specialpedagog. 

Elevhälsoteamet har en samordnande och pådrivande roll. Det kan gälla utredningar, samtal med elever och föräldrar, samtal/handledning till arbetslag men också
kontakt med andra myndigheter såsom Socialförvaltning, Barn- och ungdomspsykiatri etc.
Elevhälsoteamet träffas regelbundet för planering. Gruppen diskuterar under ledning av rektor vilka insatser som behövs och vem som ska göra vad i det arbetet.

Vi som arbetar i elevhälsoteamet är:

Maria Lilja

Rektor

0550-858 52

Wenche Olsen-Högdahl

Specialpedagog

0550-858 32

Karin Nyvall

Skolsköterska

0550-883 07

Carina Runemård

Skolkurator

0550-882 34

Alexandra Hedman

Skolpsykolog

0550-882 70