Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Elevhälsa på Södermalmsskolan

Skolan har ett särskilt ansvar för de barn/elever som av olika anledningar behöver stöd. Verksamheten och undervisningen måste anpassas till varje individs förutsättningar och behov.

Som ett stöd i detta arbete finns skolans elevhälsoteam med rektor, skolsköterska, kurator, familjecoach, skolpsykolog och specialpedagog, studie- och yrkesvalslärare.

Elevhälsoteamet viktigaste arbete är att arbeta förebyggande, för en god hälsa, och har då en aktiv och sammanhållande roll. Tydliga och ändmålsenliga rutiner och rutiner och och organisation är förutsättningar för att lyckas. Konkreta uppgifter kan vara att göra utredningar, samtala med elever och föräldrar, handleda arbetslag men också ha kontakter med anda myndigheter såsom socialförvaltning och barn- och ungdomspsykiatri etc.

Elevhälsoteamet träffas regelbundet för planering. Gruppen diskuterar under ledning av rektor vilka insatser som behövs och vem som ska göra vad i det arbetet.

Vi som arbetar i elevhälsoteamet är:

Jan Larsson

 

Rektor  

0550-882 71

Hans Bälter

 

Bitr rektor

0550-858 55

Jennifer Andersson

 

Bitr rektor

0550-883 12

Åsa Eriksson  

 

Kurator

0550-882 93

Regina Rosengren

 

Kurator

0550-874 18 

Caroline Henningsson

 

Skolsköterska

0550-882 82

Pia Roth

 

Skolsköterska

0550-881 51 

Alexandra Hedman

 

Skolpsykolog

0550-882 70

Carina Hagvall

 

Specialpedagog

0550-883 04

Inger Ydlinger

 

Specialpedagog

0550-880 07

Birgitta Nord

 

SYV

0550-883 30