Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Elevhälsa på Grunnebacka skola

Skolan har ett särskilt ansvar för de barn/elever som av olika anledningar behöver stöd. Verksamheten och undervisningen måste anpassas till varje individs förutsättningar och behov.

Som ett stöd i detta arbete finns skolans elevhälsoteam med rektor, skolsköterska, kurator, skolpsykolog och specialpedagog. 

Elevhälsoteamet har en samordnande och pådrivande roll. Det kan gälla utredningar, samtal med elever och föräldrar, samtal/handledning till arbetslag men också kontakt med andra myndigheter såsom Socialförvaltning, Barn- och ungdomspsykiatri etc.

Elevhälsoteamet träffas regelbundet för planering. Gruppen diskuterar under ledning av rektor vilka insatser som behövs och vem som ska göra vad i det arbetet.

Vi som arbetar i elevhälsoteamet på Grunnebacka skola är

Emil Östensson

Rektor

0550-883 27

Pia Lindholm

Biträdande rektor

0550-882 08

Karin Eriksson

Specialpedagog

0550-881 38

Alexandra Hedman

Skolpsykolog

0550-882 70

Therese Nordholm

Kurator

0550-883 31

Åsa Krantz

Skolsköterska

0550-883 32

Anna-Karin Skoglund

Skolpsykolog

0550-882 06