Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Elevhälsa på Djurgårdsskolan F-6

Skolan har ett särskilt ansvar för de barn/elever som av olika anledningar behöver stöd. Verksamheten och undervisningen måste anpassas till varje individs förutsättningar och behov. Som ett stöd i detta arbete finns skolans elevhälsoteam med rektor, skolsköterska, kurator, skolpsykolog och specialpedagog.

Elevhälsoteamet har en samordnande och pådrivande roll. Det kan gälla utredningar, samtal med elever och föräldrar, samtal/handledning till arbetslag men också kontakt med andra myndigheter såsom Socialförvaltning, Barn- och ungdomspsykiatri etc. Elevhälsoteamet träffas regelbundet för planering. Gruppen diskuterar under ledning av rektor vilka insatser som behövs och vem som ska göra vad i det arbetet.

Vi som arbetar i elevhälsoteamet är:

Emil Östensson

Rektor

0550-883 26

Ayad Abdullah

Biträdande rektor

0550-883 36

Jannica Borgsten

Specialpedagog (4-6)

0550-858 54

Therese Nordholm

Kurator

0550-883 31

Regina Rosengren

Kurator

0550-874 18

Kristina Ernvik

Skolsköterska

0550-868 42

Alexandra Hedman

Skolpsykolog

0550-882 70