Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Elevhälsa på Djurgårdsskolan 7-9

Skolan har ett särskilt ansvar för de barn/elever som av olika anledningar behöver stöd. Verksamheten och undervisningen måste anpassas till varje individs förutsättningar och behov. Som ett stöd i detta arbete finns skolans elevhälsoteam. 

Elevhälsoteamet har en samordnande och pådrivande roll. Det kan gälla utredningar, samtal med elever och föräldrar, samtal/handledning till arbetslag men också kontakt med andra myndigheter såsom Socialförvaltningen och Barn- och ungdomspsykiatrin.

Elevhälsoteamet träffas regelbundet för planering. Gruppen diskuterar under ledning av rektor vilka insatser som behövs och vem som ska göra vad i det arbetet.

 

Vi som arbetar i elevhälsoteamet är:

 

Emil Östensson

Rektor

0550 - 883 26

Jennie Virén

Bitr rektor

0550 - 868 45

Lena Forslund

Specialpedagog

0550 - 883 28

Birgitta Nord

Studie- och yrkesvägledare

0550 - 883 30

Therése Nordholm

Kurator

0550 - 883 31

Alexandra Hedman

Skolpsykolog

0550 - 882 70

Åsa Krans

Skolsköterska

0550 - 883 32