Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll
B-huset
Djurgårdsskolan F-6

Djurgårdsskolan

Djurgårdsskolan F-6 är en kommunal grundskola som riktar sig till elever från förskoleklass till årskurs 6. Av dessa går ca hälften på något av skolans 5 fritidshem. Personalen som arbetar här är grundskollärare, förskollärare, fritidspedagoger och barnskötare, totalt ca 45 personer. Personalomsättningen är låg vilket bidrar positivt till arbetsro och trygghet i det pedagogiska arbetet med skolans elever.

Skolan byggdes i början av 1960-talet och har under läsåret 2013/14 byggts till- och om för att svara mot dagens och framtida behov av moderna undervisningslokaler.

Efter åk 6 fortsätter eleverna i årskurs 7-9 på Djurgårdsskolan 7-9 som ligger ett stenkast bort.

Skolan ligger i bostadsområdet Djurgården ett par kilometer från centrum, nära ishallen och friluftsområdet Björkvallen som ofta används för idrottsundervisningen. Vi har också nära till Sannabadet där eleverna regelbundet får sim- och vattenträning.

Djurgårdsskolan har ett nära samarbete med musikskolan som ansvarar för musikundervisningen i årskurs 3 och 6.

Fritidshem på skolan

Fritidshemmen på Djurgårdsskolan heter Tranan, Lodjuret, Rådjuret, Vargen, Järven och Björnen. Information om våra fritidshem hittar du om du klickar på denna länk