Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll
Bild på Djurgårdsparkens förskola.
Djurgårdsparkens förskola ligger i ett villaområde i tätorten med närhet till skog och strövområden
Djurgårdsparkens förskola ligger i ett villaområde i tätorten med närhet till skog och strövområden

Djurgårdsparken

Djurgårdsparkens förskola ligger i ett villaområde i tätorten med närhet till skog och strövområden och tillhör Tallundens förskoleområde där 3 förskolor och dagbarnvårdare ingår. Närmsta grundskola är Djurgårdsskolan F-6 och 7-9.

Djurgårdsparken består av tre avdelningar. En avdelning för de yngsta barnen 1-3 år och två avdelningar för de äldre barnen 2,5-5 år. På förskolan arbetar 10 pedagoger som är uppdelade i tre arbetslag. I beredningsköket finns en kokerska som lagar frukost och mellanmål och lunchen kommer från ett kök på en annan förskola.

Verksamheten är tematiskt uppbyggd med tema som löper under en längre tid.
Ute på den rymliga gården träffas pedagoger och barn i olika grupperingar för gemensamt samarbete och lärande.

Omsorg, fostran och lärande bildar en helhet och genom leken lär barnen de sociala lekreglerna samförstånd, ömsesidighet och turtagande.

Förskolan värnar om ett gott samarbete med hemmet för att skapa förtroende och trygghet som är en förutsättning för utveckling och lärande.

Besöksadress: Värngatan 2A.

Björnidet, tel 881 53

Myrstacken, tel 881 59

Varglyan, tel 884 76