Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Collegeåret

Collegeåret är en bro mellan gymnasiet och universitetet. Collegeåret vänder sig till dig som behöver komplettera eller uppdatera delar av din behörighet och som tvekat att ta steget till högre studier. Vi vill öppna möjligheterna för flera att våga söka sig till studier på universitetsnivå. Collegeåret avdramatiserar högskolestarten, ger inblick i hur studier bedrivs inom högskolan och ger dig goda förutsättningar för fortsatta framgångsrika studier.

Dina studier

Collegeåret omfattar 40 studieveckor (ett läsår) med motsvarande 20 veckor på gymnasienivå och resterande 20 veckor vid Karlstads universitet. Studierna bedrivs parallelt på halvfart på vardera stället. Ett antal utbildningsplatser på program och kurser vid Karlstads universitet reserveras för dem som fullföljt Collegeåret med godkänt resultat. På komvux studerar du enligt en individuellt framtagen studieplan för att bli behörig eller för att läsa upp betyg. På univiersitetet läser du fyra delkurser om 7,5 högskolepoäng vardera, och har undervisning en dag i veckan. Se bilden nedan

Collegeårets upplägg

Collegeårets fyra delkurser

Språkets och lärandets värld, 7,5 hp

Delkurs ett har två huvudteman: Att visa på språkets betydelse för lärandet och tänkandet samt skapa insikt om hur lärandet går till.

Självständigt arbete, 7,5 hp

I delkursen ska studenten genom ett skriftligt arbete utveckla sin förmåga att formulera problemställnigar, söka information och redovisa resultat.

Människans värld, 7,5 hp

I denna delkurs diskuterar och problematiserar vi våra grundläggande förhållningssätt vad gäller människosyn, syn på etik och estetik.

Vetenskapens värld, 7,5 hp

De vetenskapliga grunderna samt begreppen kunskpa och bildning belyses utifrån samhällsvetenskapliga, naturvetenskapliga och idéhistoriska perspektiv.

För mer information kontakta Studie- och yrkesvägledare Göran Andersson