Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Brogårdsgymnasiets bibliotek

Brogårdsgymnasiets bibliotek är en av de finaste och mest avslappnade platserna på hela skolan. En perfekt plats för enskilda studier eller stilla umgänge!

I biblioteket finns för det mesta all den litterära information du behöver för uppsatsen, redovisningen eller någon annan aspekt av dina studier. Skulle böckernas innehåll inte vara nog så finns här också mängder av tidningar samt ett antal datorer för informationssökning, om du inte skulle ha din egen dator med dig.

Hur lånar man?

För att låna böcker i utlåningsdatorn krävs ett lånekort. Brogårdsskolan använder samma lånekort som stadsbiblioteket i Kristinehamn. Har man inget kort kan man få ett utskrivet om man frågar personalen på Brogårdsskolans bibliotek.

Om man har glömt sitt bibliotekskort kan det gå att låna ändå. Man uppger då sitt personnummer för personalen som då kan registrera lånet i huvudsystemet.

Återlämningsfack för böcker finns utanför dörren till biblioteket. Det är viktigt att du kommer ihåg att lämna tillbaka dina böcker i tid eftersom det är många som vill låna. Låntagare som trots påminnelser ej har återlämnat biblioteksböcker blir ersättningsskyldiga.

Vilket många kanske uppmärksammat så lånar vi och stadsbiblioteket ofta böcker sinsemellan, vilket medför att det är viktigt att registrera varje lån, både på stadsbiblioteket och Brogårdsskolans bibliotek.

Personalen på stadsbiblioteket har således möjlighet att skicka låntagare till oss för att låna böcker som de har sett i datasystemet skall finnas inne, och tvärtom.

Viktigt är att biblioteksböcker alltid skall lånas innan de får tas ut ur biblioteket. Detta gäller även om man skall ta med boken till lektionen en kort stund. Samma regel gäller både för elever och lärare/personal

Bibliotekets studiemiljö

I biblioteket finns det även bord där man kan sitta och arbeta. Det inre rummet med fack- och referenslitteratur fungerar också som tyst läs- och studierum. Tänk därför på att inte tala för högt när du vistas i den delen av biblioteket. 

Brogårdsgymnasiet har gemensam bibliotekskatalog med Kristinehamns kommunbibliotek samt Presterudsgymnasiet. Denna katalog kan du söka i på Internet från vilken dator som helst. Finns boken som du vill låna på något av de andra biblioteken i stan – och om du inte har lust med en kort promenad – kan vi hjälpa dig med att låna in boken till Brogårdsskolan.

Sök i Kristinehamns biblioteks katalog

Om du vill ha hjälp med att hitta information eller litteratur har biblioteket skapat en sida med tips angående informationssökning. Den ligger som undermeny till Bibliotekslänken. Du får också gärna fråga oss som jobbar på biblioteket om du vill ha hjälp.
 
Om du inte vill fråga oss, eller inte befinner dig i närheten av biblioteket, kan du även pröva att chatta med en bibliotekarie hos Fråga Biblioteket.