Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Börja förskoleklass

 

Från det år ditt barn fyller sex år får du ett erbjudande om förskoleklass. Förskoleklassen är en frivillig skolform, där syftet är att förbereda sexåringar för skolstarten och att ge barnet en mjuk övergång mellan förskola och grundskola.

Undervisningstiden i förskoleklass omfattar minst 15 timmar i veckan. Oftast pågår undervisningen under morgon och förmiddag och sträcker sig även över lunchen. På eftermiddagen finns fritidshem eller familjedaghem för den fortsatta omsorgen.

Gratis och frivillig

Förskoleklassen är helt avgiftsfri. Här i Kristinehamn sker verksamheten på Björneborgs skola, Grunnebacka skola, Hacklehemsskolan, Djurgårdsskolan, Södermalmsskolan, Strandskolan och Ölme skola (verksamheten sker på den skola där barnet sedan kommer att börja grundskolan). Fritidshem finns i anslutning till skolorna.

Alla 6-åringar erbjuds plats i förskoleklass och de absolut flesta går där. Men det är en frivillig skolform. Alternativen är att barnet går kvar i förskolan ett år till, eller går direkt till första klass i skolan.

Möjlig skolstart för 6-åringar

Alla barn som fyller sex år blir erbjudna plats i förskoleklass vid den skola som ligger närmast hemmet. Skollagen ger dock dig som förälder rätt att begära att barnet vid sex års ålder börjar i årskurs 1 istället för i förskoleklass. Du kan, efter det att du har fått meddelande om placering i förskoleklass, begära om ändring av skola - se blankett nedan.

Frågor?

Kontakta rektor vid respektive skola.

Blankett för ansökan om byte av skola