Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Bibliotek och café Presterud


Skolbibliotek finns centralt på Presterudsgymnasiet intill Friends Café.

Biblioteket på Presterud är en filial som samarbetar med Brogårdsgymnasiets bibliotek.

I biblioteket finns böcker/ljudböcker för bland annat språkstärkande aktiviteter samt böcker för personer med funktionsnedsättning.


På Presterudsgymnasiet finns även ett digitalt bibliotek
https://www.bibliotekvarmland.se/web/arena/att-anvanda-biblioteket/databaser. Detta är kopplat till det lokala kommunala biblioteket med lånekort för eleverna. Detta innebär att elever kan läsa dagstidningar digitalt på olika språk samt beställa böcker som hämtas ut på biblioteket.

I biblioteket kan du sitta i lugn och ro för att studera eller läsa. Stöd och hjälp finns att få för utlåning av böcker samt för studiehjälp.